/

Prijava u korisnički račun

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Napravi račun

Polja označena asteriksom (*) su obavezno.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdi lozinku *
Email *
Potvrdi email *
0
Ukupno 0,00 kn
 x 

Košarica je prazna

Elektronski lampaši, upute o zbrinjavanju otpadnih dijelova koji nastaju nakon prestanka uporabe istih

Proizvođač elektronskih lampaša na temelju članka 104. stavka 1, točke 3., alineje 2 Zakona o otpadu, te Pravilnika o gosp. otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom , donosi Upute za uporabu, te upute za rukovanjem otpadnim dijelovima...

lampasi

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom propisuju se obveze i odgovornost proizvođača električne i elektroničke opreme i uređaja, način obilježavanja, način gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu i oporabu električnog i elektroničkog otpada te druga pitanja u svezi gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na otpadnu električnu i elektroničku opremu i uređaje iz Dodatka I.A s pripadajućim popisom prema Dodatku I.B ovog Pravilnika. Iz pripadajućeg dodatka I.A, odnosno popisa prema Dodatku I.B, ovaj proizvod nije klasificiran kao prozvod na kojeg se ovaj pravilnik odnosi. Međutim, proizvođač je u dobroj namjeri i ekološkim osvješćenjem, pristupio proizvodnji rukovodeći se glavnim zahtjevima iz navedenog pravilnika, te je stoga konstrukcija proizvoda je takva, da nakon što prestane njegova upotreba, da se dio artikla koji sastoji potencijalnu opasnost po zaštitu okoliša može na jednostavan način izvaditi iz artikla, te separirano odložiti u reciklažna dvorišta kod ovlaštenih pravnih osoba koje su osposobljene za gospodarenje otpadnim tvarima, i to na način:

1/ iz lampaša treba, bilo mehaničkim radnjama, bilo grijanjem preostalog parafina, izvaditi uređaj koji u sebi ima baterijske uloške i LED (led diodu).

2/ samo tijelo je konstuirano na taj način da se iz njega na jednostavan način mogu izvaditi istrošeni baterijski ulošci, koji ovisno o tipu mogu biti tipa R06,R14 ili R20. Iste baterijske uloške treba baciti u za to posebno predviđene containere koji na sebi imaju oznaku : baterijski ulošci, ili ih odnesti u reciklažno dvorište te predati kod ovlaštenih pravnih osoba koje su osposobljene za gospodarenje otpadnim tvarima. Oznaka prekrižene kante za smeće sa debelom crtom ispod iste, koju možete naći na originalnoj etiketi proizvoda, nas obavještava upravo o tom načinu gospodarenja otpadom iz ovog proizvoda.Isto tako treba postupiti i sa LED diodom koja spada u elektronički otpad.

3/ tijelo uređaja, koje može, zavisno o tipu proizvoda, biti načinjeno od plastike, stiropora ili kartona, treba također odložiti u containere posebno predviđene za tu vrstu otpada.

4/ na isti način treba postupiti i sa odlaganjem vanjskog, plastičnog dijela lampaša, i poklopcem, koji zavisno o tipu proizvoda, može biti načinjen od tankog lima ili plastike. Upravo iz želje da se postupi po regulativi i smernicama Eurposke unije, proizvođač je načinio ovaj proizvod na način da je na minimum sveo bespotrebnu ambalažu, koja također predstavlja potencijalni otpadni materijal. Shodno tome, jedina ambalaža na ovom artiklu je komadić papira sa obavijestima o proizvodu i osnovnim podacima, a koji je ispod poklopca lampaša ili zaljepljena na dnu lampaša. Predlažemo da isti papir sačuvate toliko dugo dok u potpunosti ne odložite artikal u otpad rukovodeći se gornjim uputama, te da nakon toga i taj papir odložite u ta to predviđeni container.

 

Prijavite se u newsletter listu i primajte akcijske novosti!
Your Saved Item (0)